Kiedy do logopedy?-porady specjalisty

16 lutego 2015

Kiedy do logopedy?

– Rodzicu, jeśli zauważysz, że Twoje dziecko oddycha przez usta, a nie przez nos,

– gdy zauważysz, że rozwój mowy Twojego dziecka jest opóźniony,

– gdy zauważysz, że Twoje dziecko podczas mówienia wsuwa język między zęby,

– gdy zauważysz, że Twoje dziecko mówi z tzw. poszumem nosowym (dziecko mówi tak, jakby stale miało katar),

– gdy zauważysz, ze mowa Twojego dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia,

– gdy zauważysz, że Twoje dziecko myli nazwy zbliżone do siebie ( np.  koza – kosa)

– gdy zauważysz, że Twoje dziecko głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi, (wymawia b jak p,

d jak t,

g jak k

w jak f

z jak s

ż jak sz)

– gdy zauważysz, że płynność wypowiedzi Twojego dziecka jest zakłócona

Nie bagatelizuj tych problemów!  Wczesna pomoc i interwencja logopedyczna jest gwarancją prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego i zwiększa szanse na sukces szkolny.

Etapy rozwoju mowy dziecka

Rozwój mowy dziecka możemy podzielić na 4 okresy:

1)   Okres melodii – trwa od urodzenia do 1 roku życia. W 2-3 miesiącu życia dziecko zaczyna głużyć, czyli wydaje dźwięki o przypadkowym miejscu artykulacji.  Głużenie jest oznaką dobrego samopoczucia dziecka. Około 6 miesiąca dziecko zaczyna gaworzyć,  czyli powtarza dźwięki zasłyszane w otoczeniu. Wtedy dziecko zaczyna powtarzać szeregi sylab ma-ma-ma, ba-ba-ba, la-la-la….

2)   Okres wyrazu – przypada na drugi rok życia,  dziecko zdecydowanie więcej rozumie słów, wyrażeń i zdań, niż jest w stanie wypowiedzieć. W okresie tym, obok istniejących samogłosek, doskonali się artykulacja spółgłosek: m, p ,b, t, d, n, k, ś, ć, czasem ź i dź.

3)   Okres zdania –  przypada na okres między drugim, a trzecim rokiem życia. Jest to czas budowania zdań. Na początku są to zdania proste, złożone z dwóch lub trzech wyrazów, stopniowo przechodzą w wypowiedzi bardziej złożone (cztero – pięciowyrazowe).  Charakterystyczne jest również w tym okresie „poprawianie mowy dorosłych”. Dziecko nie potrafi wprawdzie wypowiedzieć poprawnie wszystkich głosek, ale słyszy błędy w wypowiedzi i poprawia ją.

4)   Okres swoistej mowy dziecięcej – przypada na okres przedszkolny (między 3 a 7 rokiem życia), wzbogacany jest wtedy zasób słownictwa i rozwijana umiejętność budowania zdań złożonych oraz następuje dalszy rozwój artykulacyjny. Kończący się okres swoistej mowy dziecięcej powinien zaowocować tym, że 6-latek  powinien mieć już utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

fota2

Ewa Kloge logopeda, terapeuta ręki
mail: kontakt@pomoclogopedyczna.pl

You Might Also Like