REGULAMIN KONKURSU

26 lipca 2012

REGULAMIN KONKURSU
„KAPITAN NAUKA”
www.okiemmamy.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu jest Blog www.okiemmamy.pl, a fundatorem nagród wydawnictwo EDGARD  kapitannauka.pl, z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11.
1.2 Konkurs rozpoczyna się dnia 26.07.2017 i trwa do 11.08.2017
1.3 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 14.08.2017 roku na Blogu.

2. Zasady konkursu

2.1 Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2.2 Zadaniem Uczestników Konkursu jest opublikowanie w komentarzu pod postem  p.t. „Kapitan Nauka wspaniała zabawa” odpowiedzi na pytanie „W co najbardziej lubi bawić się Twoje dziecko.”
2.3 Pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia zamieszczone w komentarzach pod postem konkursowym na Blogu.
2.4 O wyborze zwycięzców decydować będzie Organizator Konkursu.
2.5 Lista zwycięzcy zostanie opublikowana na Blogu pod postem konkursowym, jak również zwycięzca otrzyma na adres e-mail podany przy publikacji komentarza wiadomość potwierdzającą wygraną wysłaną od Organizatora z adresu kontakt@okiemmamy.pl z prośbą o podanie adresu do wysyłki nagrody.
2.6 Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość i przesłać dane teleadresowe.
2.7 Jeżeli Zwycięzca nie odpowie we wskazanym powyżej terminie na wiadomość e-mail od Organizatora Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
2.8 Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
2.9 Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.

3. Nagrody

3.1 Nagrodą w Konkursie jest Memory na trzy sposoby i Superquiz Ciało człowiek z serii Kapitan Nauka.

4. Prawa Autorskie i inne

4.1 Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do opublikowanej odpowiedzi oraz że nie narusza ona praw osób trzecich.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
4.3 W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres kontakt@okiemmamy.pl
4.4 W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

 

You Might Also Like